Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, így minden új programról és hírről azonnal értesülhet.
Kérjük, feliratkozás előtt olvassa el 'Adatvédelmi nyilatkozatunkat' és 'Adatvédelmi irányelveinket'.

Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
- az Ön személyes adtait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
- az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
- megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében,
- az Ön személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk ki,
- az Ön kérésére adatait végérvényesen töröljük adatbázisunkból.

Adatvédelmi irányelvek

A www.bajajeg.hu kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz a felhasználó felé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a www.bajajeg.hu felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a www.bajajeg.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

A www.bajajeg.hu kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A www.bajajeg.hu a felhasználó kérésére minden - a felhasználó által szolgáltatott - adatát végérvényesen eltávolítja adatbázisából.